Nieuwsbrief 44

NORDIC WALKING VERENIGING WINTERSWIJK

Secretariaat : mevr. Marietje Oltvoort, Berkenlaan 139, 7204 EE Zutphen

e-mail: secretaris@nwvw.nl                                     website :  www.nwvw.nl

Nieuwsbrief nr. 44                                                  Mei 2016

Terugblik op:

 • Rode kruiswandeling
  Voor de Rode Kruiswandeling op 2 april hadden zich 27 mensen aangemeld. Uiteindelijk zijn er 25 mensen aan de start verschenen. Het weer was goed, het laatste gedeelte kwam de zon er door en werden de jassen was uitgetrokken.
  Onder leiding van Angela en Ineke liepen 13 mensen de route van 7 km. Onder leiding van Albert en Henk liepen er 12 mensen de route van 12 km.
 • Introductie les/basiscursus
  Op 16 april werd er een introductie les gehouden onder leiding van Jan Korten. Vooraf hadden zich hiervoor 3 gegadigden opgegeven. Er werd gelopen met 4 mensen, waarvan er uiteindelijk 3 de hele basiscursus zijn gaan volgen.
 • Bezoek aan open dag bij Fysius rugexperts
  Ook op 16 april gingen Jeanet en Marietje naar de open dag van fysius rugexperts voor een informatie-uurtje. We kregen veel informatie over hoe de behandeling van ruggen en aanverwante lichaamsonderdelen bij hen verloopt. Ons werd duidelijk dat rugklachten met het hele lichaam te maken kunnen hebben. Meer informatie? www.fysius.nl.
  Ook mevr. Metz en de heer Bakker van eQuili waren aanwezig. Zij vertelden hoe hun manier van werken is om mensen te helpen afvallen, maar ook de vaak daaraan ten grondslag liggende problemen aan te pakken. Ook van hen is veel informatie te vinden via www.equili.nl.
 • 40-jarig huwelijk van de voorzitter
  Jeanet en Henk Graaskamp waren op 7 mei j.l. 40 jaar getrouwd. Het bestuur heeft hen tijdens de receptie van harte gefeliciteerd namens onze vereniging.

 Verenigingswandeling
 De verenigingswandeling wordt gehouden op 25 juni 2016. De plaats waar we        wandelen blijft tot dan een verrassing, maar we vertrekken allemaal om 9.00 uur van de parkeerplaats bij Frerikshof. Na afloop drinken we samen een kop koffie met lekkers en gaan na terugkomst in Winterswijk weer ieder ons eigen gang. Voor de nieuwelingen onder ons: de kosten zijn voor rekening van de vereniging.
Opgaven voor deelname tot en met 15 juni. (Daarna is de secretaris een poosje afwezig, en leest ze jullie mails niet.) Wil je ook laten weten of je een auto beschikbaar hebt om naar de bestemming te rijden?

 Jubileumviering
Onze vereniging bestaat dit jaar 10 jaar. Op 1 september 2006, om precies te zijn, werd de notariële akte tot oprichting bij de notaris getekend.
We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom vieren we op 3 september met een speciale wandeling dat we 10 jaar bestaan.
We verzamelen om 9.00 uur bij Mac Donalds voor een ontbijtbuffet. We denken na de lunch weer onze eigen weg te gaan.
Auto’s kunnen ook geparkeerd worden op de parkeerplaats van station Winterswijk West!
Opgaven voor deelname tot en met 6 augustus. Als je een dieet moet volgen wil je de gegevens daarvoor dan ook doorgeven? Dit in verband met de te maken afspraken.

2-daagse cursus voor leidinggevenden.
De cursus zal worden gehouden in het weekend van 10 en 11 september onder leiding van René Spierts, die hiervoor uit het zuiden naar de Achterhoek komt.

Jaarvergadering 2016
De volgende jaarvergadering wordt gehouden 14 september 2016. Dat duurt nog een even, maar het is wellicht verstandig deze datum alvast te noteren.

Website
Winnie Laemen verzorgt al een poos onze website. Zij wil dit werk graag overdragen aan iemand anders. Wie van jullie is vertrouwd met informatica en wil deze klus voor zijn/haar rekening nemen?

Vraag
Wie van jullie weet waar de namen “Hoo of te Boo” en “Wandelende takken” vandaan komen?

Tijden en groepen
Wilt u eens met een andere groep lopen, neem dan even contact op of dit mogelijk is. Immers niet elk tempo is voor iedereen geschikt.
Bovendien wordt er soms vanuit een andere locatie gelopen.

NWVW bestuur: Jeanet Graaskamp 0543-514469  voorzitter
Winnie Laemen 0543-515896  penningmeester
Marietje Oltvoort 0575-553979  secretaresse

Reacties zijn gesloten.