Nieuwsbrief 45

NORDIC WALKING VERENIGING WINTERSWIJK
Secretariaat : mevr. Marietje Oltvoort  Berkenlaan 139  7204 EE Zutphen
e-mail: secretaris@nwvw.nl                 website :  www.nwvw.nl

Nieuwsbrief nr. 45                                           oktober 2016

Terugblik op:

Verenigingswandeling
Op 25 juni reden we met 20 mensen door de regen naar Schloss Raesfeld, waar Albert in een prachtig landschap een wandeling had uitgezet. Harry nam ook de leiding en één (stiekem twee) groepen voor zijn rekening. De weergoden waren ons niet erg gunstig gezind, het regende de hele tijd door. Gelukkig smaakte de koffie met lekkers naderhand weer erg goed. We hadden een goede tijd samen!

Jubileum
Op 3 september herdachten we het feit dat 10 jaar geleden de staturen van de vereniging bij de notaris ondertekend werden. We deden dat door middel van een happen en stappen programma. Met 32 leden + fotograaf Henk Oltvoort ontbeten bij Mac Donalds, dronken koffie met lekkers bij Nieuw Beusink en genoten tot slot van een prachtige lunch bij de Rommelpot. Wendy had hierbij duidelijk ook een flinke duit in het zakje gedaan! Waarvoor hartelijke dank. Dat het gezellig was en bijzonder blijkt wel uit het feit dat de laatsten pas ruim na tweeën vertrokken om hun auto/fiets weer op te zoeken. Foto’s van dit gebeuren zijn te zien via de volgende link https://www.achterhoekfoto.nl/viewer/4663/jubileum-nordic-walking-winterswijk

2-daagse cursus leidinggevenden
Om 9 uur in de ochtend van zaterdag 10 september, verzamelden zich 14 leerlingen, 2 bestuursleden en een instructeur in een mooie ruimte bij de fam. Overkamp in Eibergen. Na een hartelijk welkom door onze voorzitter werd er aan het echte werk begonnen. Omdat er mensen uit twee groepen waren werd er een rondje voorstellen gedaan en werd, na een flink stuk theorie, het geleerde in praktijk gebracht. Op zondag mocht ieder om de beurt proberen een gedeelte theorie aan onze medeleerlingen uit te leggen. Er is veel geleerd in die dagen en een mooi gebeuren om op terug te kijken.

Jaarvergadering
Op 14 september kwamen 29 leden bij elkaar voor de jaarlijkse vergadering. Een mooie opkomst. Verslagen, zowel secretarieel als financieel, werden voorgelezen en goedgekeurd. De kascommissie vond dat de penningmeester haar zaken goed voor elkaar had en stelde voor haar te dechargeren. Er vond een bestuurswisseling plaats; Winnie Laemen, penningmeester, trad af en werd opgevolgd door Cora Groot Obbink. Cora werd welkom geheten in het bestuur en Winnie kreeg een mooi boekt bloemen mee naar huis.

Introductieles op 17 september
De introductieles, onder leiding van Willemien Nijman, werd (in 2 fasen) door diverse mensen gevolgd. Uiteindelijk maken nu 2 mensen de cursus helemaal af.

Website
Winnie Laemen verzorgt al een poos onze website. Zij wil dit werk graag overdragen aan iemand anders. Wie van jullie is vertrouwd met informatica en wil deze klus voor zijn/haar rekening nemen?

Facebook
Intussen is er ook een Facebookpagina in de lucht waarop we ook nieuwtjes en berichten gaan aankondigen. Neem er eens een kijkje!    www.facebook.com/NWVWinterswijk

Vraag
Op mijn vraag waar de naam Hoo of te Boo vandaan komt kreeg ik diverse reacties onder andere deze vis Henk Beltman: “27 maart 2010 tijdens de rode Kruistocht stond er een bord langs de weg met o.a. de tekst “Hoo of te Boo”. (hoek Veldhorstweg-Vreehorstweg, paadje naar Tuintje thee enzo). Hier werd over door gepraat, en tijdens de koffie after bij Wamelink werd besloten tot de oprichting van “Hoo of te Boo.”
Er zijn foto’s van die dag, te zien via de volgende link: https://nwwzaterdag.blogspot.nl/2010/03/zat-27-maart-rode-kruis-tocht.html

Tijden en groepen
Wilt u eens met een andere groep lopen, neem dan even contact op of dit mogelijk is. Immers niet elk tempo is voor iedereen geschikt. Bovendien wordt er soms vanuit een andere locatie gelopen. De mail die u stuurt wordt via de nwvw link automatisch doorgestuurd naar de contactpersoon van de betreffende loopgroep.
Kijk daarvoor elders op deze website. 

NWVW bestuur: Jeanet Graaskamp 0543-514469  voorzitter
Cora Groot Obbink 0543-560588  penningmeester
Marietje Oltvoort 0575-553979  secretaresse

Reacties zijn gesloten.