Nieuwsbrief nr. 41

Secretariaat : mevr. Marietje Oltvoort
Berkenlaan 139
7204 EE Zutphen
e-mail: secretaris@nwvw.nl
website :  www.nwvw.nl

Nieuwsbrief nr. 41                 September 2015.

Terugblik op:                       wandeling Delden

Op zaterdag 20 juni ging de clinic, die Sabine en Otto voor ons zouden verzorgen, niet door vanwege het uitvallen van Sabine.
Als vervanging wandelden we met 15 mensen in de buurt van kasteel Twickel. Henk Beltman kent deze omgeving en stelde voor daar heen te gaan. Een goed voorstel vonden wij allen. Tegen 12 uur waren we bij restaurant “’t Hoogspel” waar een heerlijk 12-uurtje op ons wachtte. Daarna ging ieder weer zijns/haars weegs.

JAARVERGADERING

Op woensdag 16 september hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Allereerst werden we hartelijk welkom geheten door Jeanet. Er waren nogal wat afmeldingen, 13. In totaal waren toch nog 17 leden aanwezig en kon de vergadering gewoon doorgaan. Na mededelingen, voorlezen van verslagen en dechargering van de penningmeester door de vergadering was het tijd voor bestuursverkiezing.
Ineke verlaat het bestuur als secretaris, het bestuur stelde Marietje Oltvoort voor deze taak op zich te nemen. Tegenkandidaten werden niet voorgedragen, zodat Marietje nu de secretaris is, al woont ze dan ook een eind uit de buurt.

Introductieles
Zaterdagmiddag 3 oktober o.l.v. instructeur Jan Korten, om 14.00 uur vanaf De Rommelpot.
Zegt het voort, zegt het voort!

Clinic op zaterdag 17 oktober.  Ook gasten van harte welkom !

Anders dan andere jaren, gaan wij nu op een andere locatie een mooie en gezellige wandeling maken, waarbij dan wat tips en adviezen worden gegeven. We kennen hen al langer, samen met: Sabina en Otto Ritsema-Brammer. We verzamelen ons om ca. 9.30 uur bij het koetshuis van kasteel Slangenburg, Kasteellaan 2, 7004 JK Doetinchem.
Ca. 12.00 uur hopen we daar weer terug te zijn voor koffie met broodjes.
Gasten zijn van harte welkom om mee te lopen, van hen vragen wij een vergoeding in de kosten ad € 9,00.
In verband met de organisatie vragen we u om zich aan te melden. U kunt dan ook aangeven of u één of meerdere gasten meebrengt.
Uiterlijk 10 oktober  moet uw opgave binnen zijn.

Vertrek vanaf Frerikshof om 9.00 uur. 

Jaarvergadering 2016.
De volgende jaarvergadering wordt gehouden 14 september 2016. Dat duurt nog een hele poos, maar het is wellicht verstandig deze datum alvast te noteren.

Tijden en groepen.

Wilt u eens met een andere groep lopen, neem dan even contact op of dit mogelijk is. Immers niet elk tempo is voor iedereen geschikt.
Bovendien wordt er soms vanuit een andere locatie gelopen. De mail die u stuurt wordt via de nwvw automatisch doorgestuurd naar de contactpersoon van de betreffende loopgroep.

Wekelijks  Tijd vertrek Gem. snelheid Tijdsduur contact opnemen via mail:
woensdag 09.30 uur Tot 5,5 km. per uur 1½ uur woensdagmorgen@nwvw.nl  contactpersoon:  Winnie Laemen
vrijdag 09.30 uur Tot 6 km. Per uur 1½ uur vrijdagmorgen@nwvw.nl  contactpersoon: Harrie Harbers
Zaterdag Hoo of te Boo 09.30 uur Tot 5 km. per uur 1½ tot 2 uur zaterdag-ben@nwvw.nl  contactpersoon: Henk Beltman
zaterdag Albert 09.30 uur Tot 6 km. per uur 1½ tot 2 uur zaterdag-albert@nwvw.nl  contactpersoon: Siny Horstink
NWVW bestuur: Jeanet Graaskamp 0543-514469  voorzitter
Winnie Laemen 0543-515896  penningmeester
Marietje Oltvoort 0575-553979  secretaresse

Reacties zijn gesloten.