nieuwsbrief 49

NORDIC WALKING VERENIGING WINTERSWIJK
Secretariaat : mevr. Marietje Oltvoort
Berkenlaan 139  7204 EE Zutphen
e-mail: secretaris@nwvw.nl           website : www.nwvw.nl

Nieuwsbrief nr. 49  december 2017

Terugblik op:
Verenigingswandeling
In oktober was de vereniging met 28 mensen in de buurt van Eefde aan de wandel.
Starten bij de Sluis (in twee betekeninssen van het woord) liepen we langs het Twentekanaal in de richting van De Dam, om via het Wijnhofpark, de Berkeloever en langs Huize De Voorst weer terug te keren bij restaurant De Sluis voor koffie en een broodje. Dankzij een heerlijk zonnetje was het goed toeven op het terras.

  • Bijeenkomst leidinggevenden
    Op 11 november j.l. waren de leidinggevenden bij elkaar. Er werd uitgebreid gesproken over voorstellen om in het voorjaar mee aan de weg te timmeren. Hoe één en ander vorm gaat krijgen moet nog worden uitgezocht, iedereen merkt daar mogelijk wel iets van als het zover is.
  • Avondwandelingen
    Op 2 woensdagavonden liep een deel van onze leden een wandeling door het donkere Rommelgebergte. De eerste avond liepen 11 personen, de tweede 8 personen. Een enkeling was er beide keren bij zo mooi vonden ze het. Het wandelweer was goed en zeker de tweede avond stonden we, alle lampen uit, te kijken naar de prachtige sterrenhemel.
  • Opening “t Welink in Dinxperlo
    Op 3 december j.l. werd er in Dinxperlo “t Welink (her)opend. Vanuit het bestuur is er voor een mooie attentie gezorgd, wat Wendy erg waardeerde. Enkele van onze leden keken daar ook rond.

Nieuwjaarswandeling
De nieuwjaarswandeling wordt gehouden op 6 januari 2018. We wandelen in de buurt van Dinxperlo
Aanmelden voor de wandeling, met vermelding of je de beschikking hebt over een auto en of je vertrekt van het algemene startpunt kan tot en met 30 december 2017. We starten om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij “De Storm”, Haitsma Mullierweg 11 in Winterswijk Introducés zijn ook hartelijk welkom om mee te lopen. Voor hen vragen wij een eigen bijdrage van € 7,50 per persoon. Ook zij moeten wel worden aangemeld in verband met de te maken afspraken bij de catering.

Inloop zaterdag
Op zaterdag 7 april houden we een Nordic Walking inloop ochtend. Dit houdt in dat mensen die Nordic Walking kennen éénmalig mee kunnen lopen om kennis te maken met onze vereniging.

Introductieles
Op het programma staat een introductieles gepland voor 14 april a.s. Nadere gegevens volgen nog.

Ledenvergadering
De datum voor de eerstvolgende ledenvergadering zal nog nader bekend worden gemaakt. Te denken valt hierbij aan 11 of 12 september 2018.

3Landen-Daagse
In mei 2017 waren enkelen van ons in Zuid Limburg om mee te doen. Het was een mooie ervaring. Zeker op de afsluitende zondag was het prachtig weer, zie bijgaande foto.
Op de website van de organisator staat al vast het volgende genoteerd: “Noteer alvast in uw agenda 25, 26 en 27 mei 2018!! Editie 11.”
Het adres van de website voor meer informatie is: https://www.renespierts.nl/index.php?PHPSESSID=boh9qej4q5jjuigso63gpkegn6&x569=4539&pageid=4&language=NL

Website
Onze website wordt momenteel bijgehouden door onze voorzitter Jeanet Graaskamp.

Facebook
Intussen is er ook een Facebookpagina in de lucht waarop we ook nieuwtjes en berichten aankondigen. Neem er eens een kijkje! www.facebook.com/NWVWinterswijk

Feestdagen
Het bestuur wenst ieder fijne kerstdagen en een goed 2018.

Tijden en groepen
Wilt u eens met een andere groep lopen, neem dan even contact op of dit mogelijk is. Immers niet elk tempo is voor iedereen geschikt.
Bovendien wordt er soms vanuit een andere locatie gelopen.

Algemeen
De mail die u stuurt wordt via de NWVW automatisch doorgestuurd naar de contactpersoon van de betreffende loopgroep.

Wekelijks Tijd vertrek Gem. snelheid Tijds-duur contact opnemen via mail:
woensdag 09.30 uur Tot 5,5 km. per uur 1½ uur woensdagmorgen@nwvw.nl

contactpersoon: Winnie Laemen

vrijdag 09.30 uur Tot 6 km. Per uur 1½ uur vrijdagmorgen@nwvw.nl

contactpersoon: Harrie Harbers

zaterdag Hoo of te Boo 09.30 uur Tot 5 km. per uur 1½ tot 2 uur zaterdag-ben@nwvw.nl

contactpersoon: Henk Beltman

zaterdag Wandelende takken 09.30 uur Tot 6 km. per uur 1½ tot 2 uur zaterdag-albert@nwvw.nl

contactpersoon: Siny Horstink

Hènig an 9.30 uur Tot 3 km per uur 1½ uur Zaterdag

contactpersoon Ineke Bulsink

 

NWVW bestuur: Jeanet Graaskamp 0543-514469  voorzitter
Cora Groot Obbink 0543-565088  penningmeester
Marietje Oltvoort 0575-553979  secretaresse

 

Reacties zijn gesloten.